xyz

軟體王

會員登錄
您現在的位置:網站首頁 >> 升學.考試.進修 >> 國中命題.考卷類.教學 >> 碟片詳情
商品編號:
DAC2203
商品名稱:
108學年下學期 國中 南一版 國文影音資源包 2年級 教學光碟DVD版
語系版本:
繁體中文版
運行平台:
Windows7/8/10
更新日期:
2019-12-25
碟片數量:
1片
銷售價格:
100
瀏覽次數:
3441

轉載TXT文檔】  
您可能感興趣: 南一 下學期 
108學年下學期 國中 南一版 國文影音資源包 2年級 教學光碟DVD版
108學年下學期 國中 南一版 國文影音資源包 2年級 教學光碟DVD版

內容說明:
├─作者介紹
│ 2下L01白靈介紹.wmv
│ 2下L01白靈給學生的話.wmv
│ 2下L01蓉子介紹.wmv
│ 2下L02袁枚介紹.exe
│ 2下L03徐志摩介紹.wmv
│ 2下L04岳飛-馮翊綱說人解字.wmv
│ 2下L04岳飛介紹.exe
│ 2下L04湯陰縣的岳飛廟.wmv
│ 2下L05梁實秋介紹.wmv
│ 2下L07徐仁修介紹.wmv
│ 2下L08張潮介紹.exe
│ 2下L09劉禹錫-馮翊綱說人解字.wmv
│ 2下L09劉禹錫介紹.exe
│ 2下L10麥克阿瑟介紹.wmv
│ 2下L11羅貫中-馮翊綱說人解字.wmv
│ 2下L11羅貫中介紹.exe
│ 2下L12洪蘭介紹.wmv

├─教學影音
│ ├─第01課
│ │ 2下L01傘.wmv
│ │ 2下L01蝙蝠.exe
│ │ 2下L01風箏.wmv
│ │
│ ├─第02課
│ │ 2下L02子不語小故事-偷畫.exe
│ │
│ ├─第03課
│ │ 2下L03康橋.exe
│ │ 2下L03炊煙.exe
│ │ 2下L03罌粟.exe
│ │ 2下L03陸放翁.exe
│ │ 2下L03陸游祠.wmv
│ │
│ ├─第04課
│ │ 2下L04伯樂與千里馬.exe
│ │ 2下L04天干地支.exe
│ │ 2下L04馬的配備介紹.exe
│ │
│ ├─第05課
│ │ 2下L05喜鵲.exe
│ │ 2下L05杜鵑.exe
│ │ 2下L05烏鴉.exe
│ │ 2下L05白鷺.exe
│ │ 2下L05窗櫺.exe
│ │ 2下L05觸目怵目.exe
│ │ 2下L05鳶鷹.exe
│ │ 2下L05鴟梟.exe
│ │ 2下L05鴿子.exe
│ │ 2下L05麻雀.exe
│ │
│ ├─第06課
│ │ 2下L06花黃.exe
│ │ 2下L06裳.exe
│ │ 2下L06郭.exe
│ │ 2下L06鞍韉.exe
│ │
│ ├─第07課
│ │ 2下L07五月雪.wmv
│ │ 2下L07姑婆芋.exe
│ │ 2下L07月桃.exe
│ │ 2下L07桫欏.exe
│ │ 2下L07梅雨.exe
│ │ 2下L07油桐花.exe
│ │ 2下L07油桐花的傳說故事.exe
│ │ 2下L07混.exe
│ │ 2下L07相思樹.exe
│ │ 2下L07蒲桃.exe
│ │ 2下L07酸藤.exe
│ │ 2下L07野薑花.exe
│ │
│ ├─第08課
│ │ 2下L08八拜之交.exe
│ │ 2下L08刎頸之交.exe
│ │ 2下L08忘年之交.exe
│ │
│ ├─第09課
│ │ 2下L09子雲亭.exe
│ │ 2下L09諸葛.exe
│ │ 2下L09諸葛廬.wmv
│ │ 2下L09銘.exe
│ │ 2下L09錫.exe
│ │ 2下L09陋室名人.exe
│ │
│ ├─第10課
│ │ 2下L10祈禱文.exe
│ │
│ ├─第11課
│ │ 2下L11空城計人物關係圖.exe
│ │
│ └─第12課
│ 2下L12烏干達.exe

├─注釋影音
│ 2下L01荷蓋.exe
│ 2下L02長揖.exe
│ 2下L03掛單.exe
│ 2下L04卿-代詞的用法.exe
│ 2下L06可汗.exe
│ 2下L06明堂.exe
│ 2下L06雲鬢.exe
│ 2下L07兢競.exe
│ 2下L08刻.exe
│ 2下L09案牘.exe
│ 2下L09白.exe
│ 2下L09絲竹.exe
│ 2下L09馨.exe
│ 2下L10詞語引申義.exe
│ 2下L12彌撒.exe
│ 2下L12蝴蝶效應.exe

└─課文影音
2下L01課文影音-新詩選一傘.exe
2下L01課文影音-新詩選二風箏.exe
2下L02課文影音-偷靴.exe
2下L03課文影音-我所知道的康橋.wmv
2下L04課文影音-良馬對.exe
2下L05課文影音-鳥.exe
2下L06課文影音-木蘭詩.exe
2下L06鳥瞰文學-木蘭詩.wmv
2下L07課文影音-油桐花編織的祕徑.exe
2下L08課文影音-幽夢影選一.exe
2下L08課文影音-幽夢影選三.exe
2下L08課文影音-幽夢影選二.exe
2下L09課文影音-陋室銘.exe
2下L10課文影音-麥帥為子祈禱文.exe
2下L11課文影音-空城計.exe
2下L12課文影音-碧翠絲的羊.exe
購物清單